Onder den Toren

Taverne

Frituur

Beste klanten, zoals jullie ongetwijfeld vernomen hebben zijn wij wederom verplicht met pijn in het hart, de taverne te sluiten.
We zullen wel weer uithaal voorzien en de frituur
blijft ook gewoon open.
Onze suggesties van het wild zijn ook als uithaal verkrijgbaar. Onder den Toren